Orthopedagoog | Relatie- en gezinstherapeut

0499/21.39.17

Relaties zijn overal in onze wereld: de relatie met je collega, met je baas, met vrienden, ...

De belangrijkste relatie is echter deze met je familie, zowel je partner, je gezinsleden als de ruimere familie. Wanneer er iets in deze relatie moeilijk loopt, heeft dit een invloed op de andere domeinen waarin je leeft.

Bij mij kan je terecht om samen te werken rond deze relaties in individuele, koppel-, ouder- of gezinsgesprekken, waarbij we de bezorgdheden bespreken en kijken hoe je/jullie terug verder op pad kunnen.

Therapeutisch aanbod

Systeemtherapie

Binnen de psychologie verwijst de term systeem naar het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken, waarbij wordt verwezen naar de band die er onderling tussen mensen is. Een belangrijk sociaal systeem is het gezin, wat gevormd wordt door de verschillende gezinsleden met elk hun eigen interesses en relaties met systemen buiten het gezin zoals het werk, de school, … . Een uitgangspunt binnen de systeemtherapie is dat het functioneren van mensen betekenis krijgt en kan begrepen worden, door wat zich tussen mensen afspeelt in een bepaalde context.

Een belangrijk kenmerk van een sociaal systeem is dus dat mensen elkaar beïnvloeden. Er ontstaan gedachten, gedragingen, gevoelens en verwachtingen in wisselwerking met anderen uit onze omgeving. Dit proces kan zowel ondersteunend en helpend zijn, maar kan tevens ervoor zorgen dat er bepaalde problemen ontstaan.

In het systemisch werken wordt een ‘probleem’ (zoals stress, depressie, angst, eetproblemen, …) niet gelinkt aan een persoon, maar wordt er gekeken naar de wisselwerking binnen een sociaal systeem en hoe de verschillende leden van het systeem met het probleem omgaan, en wat het probleem ons kan zeggen over de interacties binnen een systeem.

Koppeltherapie

Als koppel sta je in een relatie met elk een eigen bagage en achtergrond, waarbij er zaken meekomen vanuit je gezin van herkomst, en waarbij er zaken zijn die je meemaakt als koppel, maar waar je elk op een andere manier mee omgaat of het op een andere manier beleeft.

Lees meer

Gezinsgesprekken

Als gezin doorloop je samen enkele fasen, gaande van de periode voordat er kinderen zijn, over jonge kinderen, tieners en de fase waarin de kinderen het huis uitgaan en de ouders achterblijven.

Lees meer

Oudergesprekken

In een (ex-)relatie is er naast een (ex-)koppelstuk tevens een ouderstuk vanaf er kinderen in het spel zijn. Van hieruit kunnen er ook bepaalde vragen worden gesteld, dit kan gaan over verscheidene aspecten hierin.

Lees meer

Individuele therapie

Binnen de individuele systeemtherapie zoeken we samen naar manieren om de moeilijkheden die je op deze moment ervaart, te bekijken in relatie met anderen.

Lees meer

Achtergrond

Opleiding

Master in de orthopedagogiek Universiteit Gent

Binnen de orthopedagogiek wordt er gewerkt met verschillende werkvelden: de opvoedkundige zorg voornamelijk voor kinderen, maar evengoed voor volwassenen, met een zintuiglijke en/ of motorische handicap, een geestelijke/ verstandelijke handicap, een ziekte, gedragsproblemen en leerproblemen.

2008 - 2013
Werkervaring

Fioretti

Kinder- en jeugdpsychiatrie voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

2013 - 2015
Werkervaring

Crescendo

Thuisbegeleidingsdienst als thuisbegeleider bij kinderen en jongeren met een problematische opvoedingssituatie

2015
Werkervaring

CAW Aalst

Dienst gezins- en relatieproblemen als relatie- en gezinstherapeut

2014 - 2016
Werk

M.P.I. GO. de Heemschool

School voor kinderen type 2 (matig tot ernstig verstandelijke beperking) en type 4 (fysieke beperking) als orthopedagoog

2015 - 2017
Opleiding

Relatie- en gezinstherapie Rapunzel vzw

Binnen deze opleiding wordt er gefocust op het bijbrengen van het kader van systeemtherapie en van psychotherapeutische vaardigheden en competenties.

2014 - 2018
Opleiding

Congres Niet-aangeboren hersenaandoeningen

2017
Opleiding

Liefde in verhouding E. Perell

2018
Werkervaring

Zelfstandig psychotherapeut

in Belsele en Gent

2014 - heden
Werkervaring

Ziekenhuisschool Stad Gent

School voor kinderen die in het ziekenhuis verblijven op de verschillende afdelingen als orthopedagoog (basis en secundair) en coördinator (basis)

2017 - heden

Stuur een bericht

Locaties