Orthopedagoog | Relatie- en gezinstherapeut

Gezinsgesprekken

Als gezin doorloop je samen enkele fasen, gaande van de periode voordat er kinderen zijn, over jonge kinderen, tieners en de fase waarin de kinderen het huis uitgaan en de ouders achterblijven. In elke fase kan het zijn dat er hierin bezorgdheden of vragen rijzen, die jullie als kinderen en ouders samen willen aanpakken, zodat jullie zich allen terug goed voelen in het gezin.

In de gesprekken doe ik het kennismakingsgesprek graag met alle gezinsleden samen om jullie als gezin te leren kennen en te kijken waar jullie sterktes liggen. Van hieruit bekijken we dan samen hoe we het verdere verloop doen. Dit kan zijn dat de ouders apart komen, de kinderen apart, één ouder en/of één kind, ...

Families are like branches on a tree.
We grow in different directions yet our roots remain as one.

~ Anoniem ~

Vragen die kunnen besproken worden in de gezinsgesprekken:

Veranderende / moeilijke gebeurtenissen
  • Hoe gaan we als ouders om met een tiener die meer en meer zaken buitenshuis wil doen?
  • Hoe kan ik als tiener het vertrouwen krijgen van mijn ouders om weg te mogen gaan, met mijn lief af te spreken, met vrienden alleen op reis te gaan, …?
  • Hoe gaan we als gezin om met de situatie als nieuw samengesteld gezin? Hoe kan ieder van ons hierin een plek krijgen?
  • Ons oma woonde bij ons in en is nu overleden, hoe kunnen we als gezin dit verdriet verwerken?
  • Mijn jongste kind heeft een beperking en vraagt hierdoor meer dan de anderen, hoe kunnen we als ouders en gezin ervoor zorgen dat iedereen zich gehoord voelt in ons gezin?
  • ...
Communicatie
  • Hoe gaan we als ouders om met de grote leeftijdsverschillen tussen ons jongste en oudste kind? Wat kunnen we van hen verwachten? Hoe kunnen we hierin verschil maken?
  • Er zijn momenteel veel ruzies thuis tussen de kinderen onderling, hoe gaan we hier als gezin mee om?
  • Er wordt thuis niet veel gepraat over hoe we ons voelen, op welke manier kunnen we dit doen?
  • ...