Orthopedagoog | Relatie- en gezinstherapeut

Individuele therapie

Binnen de individuele systeemtherapie zoeken we samen naar manieren om de moeilijkheden die je op deze moment ervaart, te bekijken in relatie met anderen. Dit kan zijn binnen huidige relaties, maar ook binnen vroegere relaties. Er zijn verschillende bezorgdheden die binnen de gesprekken aan bod kunnen komen.

Zelfliefde is in verbinding zijn met je eigen kern en jezelf kennen als een individu met specifieke karakteristieken, zonder daar een waardeoordeel mee te verbinden.

~ Mia Leijsen ~

Vroegere gezin
 • Geef ik bepaalde familiepatronen door aan mijn kinderen? Kan ik dit eventueel anders doen?
 • Ik heb bepaalde zaken die vroeger gebeurd zijn nog niet geplaatst, hoe kan ik hiermee verdergaan?
 • ...
Huidige gezin
 • Ik val steeds voor dezelfde soort partner, hoe komt dit?
 • Ik heb het moeilijk om mijn echtscheiding te verwerken.
 • Ik merk dat ik bij partners steeds terecht kom in een patroon van aantrekken en afstoten, hoe komt dit?
 • Het loopt moeilijk binnen mijn gezin/relatie, maar de andere perso(o)n(en) willen niet meekomen naar de gesprekken. Hoe pak ik dit aan?
 • ...
Persoonlijk welbevinden
 • Ik voel me vaak neerslachtig/agressief/angstig, …; hoe komt dit en kan ik hiermee omgaan?
 • Het lukt me niet om een verlieservaring te plaatsen en door te gaan.
 • Ik heb een bepaalde diagnose gekregen, wat betekent deze en hoe kan ik hiermee omgaan in mijn dagelijkse leven?
 • ...